Ang Rita Sherpa har bestigit Mount Everest 10 gånger utan syrgas…
Jag tecknade honom när han 1997 besökte Sverige.
Länk till
Ang Rita Trek & Expedition
©PatrikZettergren