En tysk jag lärde känna på Kreta.
©PatrikZettergren