Ledarteckning för Svensk Veckotidning (Sändarens föregångare)
©PatrikZettergren