ANC 75 år. Ledarteckning för Svensk Veckotidning (Sändarens föregångare) ©PatrikZettergren