Illustration till tidningen Arbetsmiljö >förstoring ©PatrikZettergren