Skiss till illustration om behandlingshem för ungdomar.
©PatrikZettergren