Skiss till illustration om läxläsning ©PatrikZettergren