Illustration till ”Matlaget och 22 andra recept på diakoni”
utgivet av Svenska Missionskyrkan. ©PatrikZettergren