Utgiven på EFS-förlaget (numera en del av Verbum förlag)
Illustration och formgivning: Patrik Zettergren