Utgiven på EFS-förlaget (numera en del av Verbum förlag)
Formgivning: Patrik Zettergren