Utgiven på EFS-förlaget (numera en del av Verbum förlag)
Akvarell och formgivning: Patrik Zettergren